BRAND & PRINT DESIGN AGENCY

Kreativne ideje.
Promišljen dizajn.
Opipljivi rezultati.

Portfolio / Bocco Supremo - Premium Espresso


Bocco Supremo - Premium Espresso - Pakovanje je dizajnirano ne samo da izgleda luksuzno i atraktivno nego da se lako koristi

Pakovanje je dizajnirano ne samo da izgleda luksuzno i atraktivno nego da se lako koristi

Nova kafa – Bocco Supremo – ima cilj da postane najbolja kafa na tržištu, kafa koja ?e od jutra probuditi vaše tijelo i duh, omogu?it ?e vam da dnevne aktivnosti obavljate kvalitetnije, a sastanke uspješnije.

Dizajn sa svojim senzualno plavim i zlatnim detaljima, te ru?no crtanim zrnima kafe ljudima iz cijele Bosne i Hercegovine daje slobodu da otkriju ocean dobrih ukusa. Pakovanje je dizajnirano ne samo da izgleda luksuzno i atraktivno nego da se lako koristi. Pažljivo izabrana zrnca kafe zaslužuju najbolje pakovanje, koje ?e ih predstavljati na poseban na?in, kakva ona i jesu.

Uživajte u svojoj šoljici Bocco Supreme kafe!

 

Creative Director: Nermin Nino Kasupovi?

Copywriter: Mehmed Mahmutovi?

Photography: Mario Poje (http://www.pojemario.com)

Account Manager: Nervesa Kasupovi?

Client: Bocco doo Biha?  (http://www.bocco.ba)

Brand Manager: Nedžad Bektaševi?


Bocco Supremo - Premium Espresso - Pakovanje je dizajnirano ne samo da izgleda luksuzno i atraktivno nego da se lako koristi

Bocco Supremo - Premium Espresso - Pakovanje je dizajnirano ne samo da izgleda luksuzno i atraktivno nego da se lako koristi

Bocco Supremo - Premium Espresso - Pakovanje je dizajnirano ne samo da izgleda luksuzno i atraktivno nego da se lako koristi

Bocco Supremo - Premium Espresso - Pakovanje je dizajnirano ne samo da izgleda luksuzno i atraktivno nego da se lako koristi

Bocco Supremo - Premium Espresso - Pakovanje je dizajnirano ne samo da izgleda luksuzno i atraktivno nego da se lako koristi

Bocco Supremo - Premium Espresso - Pakovanje je dizajnirano ne samo da izgleda luksuzno i atraktivno nego da se lako koristi

Bocco Supremo - Premium Espresso - Pakovanje je dizajnirano ne samo da izgleda luksuzno i atraktivno nego da se lako koristi