BRAND & PRINT DESIGN AGENCY

Kreativne ideje.
Promišljen dizajn.
Opipljivi rezultati.

Portfolio / AQUAMARINE


AQUAMARINE - Oblikovanje korporativnog identiteta

Oblikovanje korporativnog identiteta

Kreirali smo logotip i elemente korporativnog identiteta za turističku agenciju Aquamarine. Obzirom da je ime posuđeno od najljepšeg dragog kamena i da sama usluga ide u tom smijeru nužno je bilo da branding odiše dozom elegancije i prestiža.