BRAND & PRINT DESIGN AGENCY

Kreativne ideje.
Promišljen dizajn.
Opipljivi rezultati.

Portfolio / ECK


ECK - Oblikovanje promotivnog kataloga

Oblikovanje promotivnog kataloga

Za potrebe kompanije ECK kreirali smo korporativnu brošuru. Brošura je dvojezična (BS i DE) i na jednostavan način prikazuje područja djelovanja kompanije.

Credits:
Nermin Nino Kasupović, creative director
Samir Sinanović, photography


ECK - Oblikovanje promotivnog kataloga

ECK - Oblikovanje promotivnog kataloga

ECK - Oblikovanje promotivnog kataloga

ECK - Oblikovanje promotivnog kataloga

ECK - Oblikovanje promotivnog kataloga