BRAND & PRINT DESIGN AGENCY

Kreativne ideje.
Promišljen dizajn.
Opipljivi rezultati.

Portfolio / FORTH STAIR DESIGN TEAM


FORTH STAIR DESIGN TEAM - Oblikovanje korporativnog identiteta

Oblikovanje korporativnog identiteta

Kompanija FSDT smještena u Bremenu, Njemačka bavi se pejzažnom arhitekturom i ekskluzivnim uređenjima vrta. Kreirali smo im logotip i elemente korporativnog identiteta. 

Credits:
Nermin Nino Kasupović, creative director
Admir Čavkić, copywriter


FORTH STAIR DESIGN TEAM - Oblikovanje korporativnog identiteta

FORTH STAIR DESIGN TEAM - Oblikovanje korporativnog identiteta