BRAND & PRINT DESIGN AGENCY

Kreativne ideje.
Promišljen dizajn.
Opipljivi rezultati.

Portfolio / KMU SOS


KMU SOS - KMU SOS - Dizajn Web stranice

KMU SOS - Dizajn Web stranice

Brand KMU-SOS u vlasništvu je agencije DK Tel i njihove usluge su namijenjene malim i srednjim komapnijama. Kreirali smo im web stranicu (Landing page). Stvoren je funkcionalan sajt, sa preglednim sadržajem i jasno definiranim ciljevima branda.   

Više info: www.kmusos.ch


KMU SOS - KMU SOS - Dizajn Web stranice