BRAND & PRINT DESIGN AGENCY

Kreativne ideje.
Promišljen dizajn.
Opipljivi rezultati.

Portfolio / LIPA VODA


LIPA VODA  - Oblikovanje ambalaže i promotivne kampanje

Oblikovanje ambalaže i promotivne kampanje

Jedan od vodećih brendova na bh. tržištu vode jeste Lipa voda, kojoj konzumenti vjeruju od 2007. godine. Bihaćka pivovara d.d., kompanija koja je vlasnik Lipa voda brenda, kako bi ostala u trci za vodeću poziciju na bh. tržištu vode, odlučila je pristupiti kompletnoj revitalizaciji brenda Lipa voda, kako bi ga napravila dovoljno snažnim da bi se mogao nositi i sa najjačom konkurencijom. Prvi korak pri revitalizaciji, jeste bio uvođenje nove boce volumena 0,25 l, sa novom i svježom etiketom koja komunicira o kakvom se proizvodu radi.

Credits:
Nermin Nino Kasupović, creative director
Admir Čavkić, copywriter
Samir Sinanović, photography


LIPA VODA  - Oblikovanje ambalaže i promotivne kampanje